NYHETSARKIVET
14 mar 2024 16:53
Remissinstanserna gillar möjlighet att pausa tjänstepensioner
Pensionsgruppen ställde sig bakom planerna på att utreda möjligheten att pausa utbetalningar av tjänstepensioner. Reglerna har ju varit att pensionsutbetalningar inte får betalas ut under lägst fem år och i serie. Detta skulle göra att de som fortsatte att jobba eller gick in på arbetsmarknaden efter det att utbetalningarna skulle börja riskerade att få en ökade skattebörda.

Regeringen lämnade förslag som i praktiken betyder att de fem åren inte behöver vara sammanhängande och att det alltså ska gå att pausa tjänstepensionsutbetalningarna.

När de återupptas ska utbetalningarna fortsätta och då med samma belopp som gällde innan pausen.

I dagarna går remisstiden ut och det ser ut som att det är få, om någon, av remissinstanserna som har något emot lagändringen.
Skatteverket har i sitt remissvar gjort ett antal ändringar och förtydligande som man tycker att regeringen bör ta in i kommande lagrådsremiss och proposition.

Pensionärsorganisationen PRO tycker att det är olämpligt att ska bli upp till försäkringsbolagen att avgöra om de går med på pausen om det handlar om pension under utbetalning. Det är något som PRO gärna vill se, men tycker att även detta ska regleras i lagen och inte vara upp till försäkringsbolagen.

PRO skriver:

”Vi har inget att invända mot förslaget att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2025. Däremot vill vi med kraft invända mot att regeringen avstår ifrån att förslå att de nya reglerna ska gälla pensionsförsäkringar och pensionssparavtal där utbetalning redan har påbörjats. Även många av dagens pensionärer är betjänta av den flexibilitet för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto som regeringen vill skapa. Det är otillfredsställande att regeringen nöjer sig med att överlämna till försäkringsbranschen att avgöra om det är möjligt och rimligt att erbjuda ökad flexibilitet.
Regeringen bör föreslå kompletterande regler som utsträcker förslaget om ökad flexibilitet även till pensionsförsäkrings- och pensionssparavtal där utbetalning redan har påbörjats.”

Anledningen till att försäkringsbolagen kan vilja ha ett ord med i laget handlar om försäkringsteknik och det faktum att de försäkrade inte ska kunna ändra villkoren under försäkringstiden om det medför att riskerna ändras.

En person som fått en livshotande sjukdom ska inte kunna ändra och förkorta en utbetalning från till exempel livsvarig till fem år efter det att sjukdomen konstaterats.

I fallet med en paus i utbetalningen av en tjänstepension är förhållandet dock det omvända. Den som pausar en utbetalning för att återuppta den senare förlänger ju utbetalningstiden. Det betyder ju att den försäkrade inte riskerar att snuva andra i kollektivet på arvsvinter från dem som avlider tidigare.

Men eftersom regeringen inte skrivit in det i lagen så blir det upp till försäkringsbolagen att bestämma det. Stalltipset blir att regeringen inte kommer att lyssna till PRO:s bön, eftersom det då blir en retroaktiv lagstiftning och det är något som varje regering försöker undvika.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907