NYHETSARKIVET
14 mar 2024 16:52
LO tveksamt till paus i försäkringar under utbetalning - men tillstyrker ändå
LO tycker tvärtemot pensionärsorganisationen PRO (Båda med tydliga kopplingar till socialdemokraterna) att man ska vara försiktig med att öppna för flexibilitet när det handlar om att pausa utbetalningar av tjänstepensioner under utbetalningar.

"LO tillstyrker med tveksamhet även förslaget att det ska vara möjligt att ändra utbetalningstiden även efter att pensionsuttaget påbörjats. Det finns i detta avseende vissa utmaningar. En risk som finns är att den som initialt valt lång utbetalningstid kan komma att påverkas att ändra till kortare uttagstid för att placera pengarna i en annan, möjligtvis sämre och dyrare, sparform. En sådan risk finns redan idag men då enbart inför det initiala pensionsuttaget. Nu kommer den finnas konstant och kan innebära att fler riskerar att få en sådan sämre sparform, med lägre pension som följd", skriver LO.

LO varnar även för att kunder som känner sin kropp och sitt liv bättre en försäkringsbolagen kan skapa moturvalsrisker för andra försäkrade i samma bolag och skriver:

”En annan utmaning är att det kommer uppstå så kallade moturvalsrisker, det vill säga att individen kan fatta beslut utifrån att den har ett informationsövertag avseende sin hälsa. Det innebär en risk att individer kan agera på bekostnad av kollektivet, vilket på sikt kan innebära att försäkringsskyddet blir dyrare. LO anser dock att fördelarna med att kunna ändra uttagstiden under pågående utbetalning överväger till förmån för ovan beskrivna risker", men man vill inte se någon tvingande lagstiftning på den punkten, vilket PRO önskar.

"LO är positiv till att det inte föreslås något tvingande krav att införa ökad flexibilitet vid utbetalning utan att det är upp till arbetsmarknadens parter och pensionsbolagen att möjliggöra flexibiliteten i praktiken. LO delar även uppfattningen att det inte bör lagfästas huruvida redan pågående utbetalningar ska omfattas av de nya reglerna eller inte. Även det bör vara upp till arbetsmarknadens parter och pensionsbolagen att avgöra."

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907