NYHETSARKIVET
14 mar 2024 16:51
Fondbolagen gillar förslaget med skattefri grundnivå i ISK – men vill ha mer
Fondbolagens Förening tillstyrker, föga oväntat, regeringens remitterade förslag till att införa en skattefri grundnivå när det gäller ISK och Kapitalförsäkring.

Förslaget, som presenterades av regeringen i december 2023, går ut på att upp till 300 000 kr ska få finnas på kontot innan det blir skatt på det överskjutande beloppet. Enligt regeringens beräkningar innebär det omkring 800 kr i minskad skatt för en genomsnittlig sparare.

Men Fondbolagens Förening nöjer sig inte med det. Man vill dessutom att regeringen tar bort de påplussningar som tidigare regering införde i skatteberäkningen när statslåneräntan slickade nollan under lågränteperioden. Där gjordes först ett tillägg på 0,75 procentenheter, en siffra som 2020 höjdes till en procent.

"En sådan åtgärd skulle minska risken att individer som valt ISK för sitt sparande känner sig tvingade att byta sparform enbart av skatteskäl om sparandet överstiger den skattefria grundnivån. I stället skulle såväl befintliga som nya sparare kunna känna sig trygga med ISK som ett långsiktigt bra och förutsägbart alternativ för sitt sparkapital. Av detta följer också att de förtjänster som ISK-sparandet medfört kan bibehållas. Det gäller enkelheten, men kanske främst de minskade inlåsningseffekterna som är till gagn för en bättre konkurrens på sparandemarknaden", skriver Fondbolagens Förening i sitt remissvar.

Föreningen vill även att det ska gå att spara i så kallade Eltif-fonder inom ISK, vilket man också tycker är en bra idé.

Redan den skattefria bottenplattan på 300 000 kr per person beräknas minska skatteintäkterna från ISK och K-försäkringar med 7 miljarder kr årligen.

Remissinstanserna har nu tid på sig fram till den 25 mars att komma med synpunkter på remissen.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907