NYHETSARKIVET
14 mar 2024 17:04
Svångremmen bet - mindre lån och mer sparande under fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalet 2023 fortsatte på inslagen bana för hushållen med mycket låg nyupplåning och ytterligare en hög notering för det likvida sparandet.

För helåret 2023 var det likvida sparandet historiskt högt, medan nyupplåningen uppgick till mycket låga 34 miljarder kr.
Det rapporterar SCB idag.

Hushållens likvida sparande, alltså deras finansiella likvida tillgångar minus skulder, uppgick under det fjärde kvartalet 2023 till 11 miljarder kronor.

Under kvartalet nettoköpte hushållen aktier och fonder och hade nettouttag från bankkonton. Hushållens nettoupplåning, alltså deras nytagna lån minus amorteringar, var ovanligt låg under fjärde kvartalet och uppgick till 2 miljarder kronor.

Det är en minskning med 8 miljarder kr jämfört med föregående kvartal och en minskning med 15 miljarder jämfört med motsvarande kvartal 2022.

Hushållens likvida sparande för helåret 2023 blev 244 miljarder kronor, vilket är mycket högt i ett historiskt perspektiv. Det är väsentligt högre än åren 2020–2022 då höga nettoinsättningar på bankkonto fick mycket uppmärksamhet.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907