NYHETSARKIVET
15 mar 2024 15:10
Två nya till statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Regeringen har nu förordnat två nya ledamöter till statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Det är SACO-S utredare Ossian Wennström och Katarina Broman, arbetsrättsjurist från Skatteverket, som nu tar plats i nämnden. De förordnas till den 31 december 2025.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser.

Nämndens kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk i Sundsvall.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907