NYHETSARKIVET
15 mar 2024 15:12
Nordsparare överklagar tingsrättens dom i målet mot Nord Fondkommission
2021 väckte 35 personer en grupptalan mot Nord Fondkommission för att de sålt högriskobligationer utan att informera om riskerna. Den 22 februari i år vann de målet i Stockholms tingsrätt, som fällde Nord FK för grovt vårdslös rådgivning.

Men det är bara tre av totalt 35 personer som får ersättning på 2 Mkr plus rättegångskostnader, då övriga personer inte har reklamerat i rätt tid, enligt domen i tingsrätten.

2021 drog Finansinspektionen alla tillstånd för Nord Fondkommission, som under många år varit inblandad i diverse obligationshärvor där investerare förlorat hundratals miljoner kr. Efter att Nord FK förlorat sina tillstånd gick det bara några dagar innan bolaget sålde alla sina depåkunder till noterade Alpcot för 24 Mkr.

Kunderna överklagar nu domen till Svea hovrätt tillsammans med sitt ombud jur kand Ulf Wiestål.

Han menar att det inte finns någon exakt tidpunkt när man som konsument bör ha upptäckt att man blivit lurad på pengar och reklamerat den köpta produkten eller upplägget. Och flera av spararna har hört av sig till sina ombud och undrat över sina investeringar via mejl och telefon, men fått lugnande besked. Men den typen av kontakter betraktade inte tingsrätten som formella reklamationer, dessa kom senare. För sent för 32 av de 35 spararna som nu vill att hovrätten ändrar tingsrättens dom i den delen.

"Det finns praxis, men inga krav. Det man kan utläsa ut praxis är att det skall framgå att man vill klaga och få pengarna tillbaka. Det har de ju sagt att de vill. Det är svårt att greppa hur tingsrätten resonerat. De värderar innehållet i reklamationen. Kunderna har fått lugnande besked från Nords ombud och de har haft kontinuerlig dialog. De har gjort vad som rimligt kan krävas av dem. Om man vänder på det, varför fick de lugnande besked?”, säger Ulf Wiestål till Småspararguiden som uppmärksammar överklagandet i dag.

Nu lär det dröja uppemot ett år innan det kan lämnas besked. Och det första hindret handlar om att för prövningstillstånd i hovrätten.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907