NYHETSARKIVET
15 mar 2024 15:20
Svensk Försäkring protesterar mot FI:s avgiftshöjningar och vill veta varför
Den 1 juli 2023 höjde Finansinspektionen alla avgiftsklasser med 7 procent. I årets förslag till avgiftshöjningar, som nu är ute på remiss, föreslås en lika stor avgiftshöjning. Enligt Svensk Försäkring är det svårt att förstå för en utomstående hur dessa avgiftshöjningar motiveras.

Så här skriver Svensk Försäkring i sitt remissvar till FI:s förslag om att höja avgifterna från den 1 juli år:

"För en utomstående går det inte att bedöma vad Finansinspektionen gör för att undvika framtida generella avgiftshöjningar. Visserligen finns viss redogörelse i års­redovisningen och något omnämnande i avgiftsrapporten men det är inte tillräckligt upplysande för att man ska kunna bilda sig en uppfattning av åtgärderna. För att en remittering av avgiftsrapporten ska vara meningsfull måste remissinstanserna kunna göra sig en bild av utvecklingen, orsakerna samt åtgärderna. Finans­inspektionen måste således i sin avgiftsrapport på ett mer detaljerat sätt redovisa detta. Utan sådan information är det inte möjligt att lämna synpunkter på förslagen."

/ Ola Hellblom

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907