NYHETSARKIVET
10 apr 2024 15:16
Nettosparandet i fonder ökade med 23,4 miljarder första kvartalet
Fondsparandet fortsatte att öka med netto 6 miljarder kronor i mars. För årets första kvartal är nettoökningen 23,4 miljarder. Hela nettoökningen går till aktiefonder och långa räntefonder medan övriga fondkategorier har haft nettouttag under en längre period. Det är blandfonder, korta räntefonder och hedgefonder som spararna ratar.

Däremot råder det rusning mot globala aktiefonder och särskild indexförvaltade sådana. Under första kvartalet ökade nettosparandet i aktiefonder med 35 miljarder och i långa aktiefonder med 10,5 miljarder. Från övriga fondkategorier gjordes nettouttag på 22 miljarder under perioden.

- Riskaptiten är fortsatt hög hos fondspararna och fondförmögenheten fortsätter att sätta nya rekord varje månad, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

Vid utgången av mars uppgick fondförmögenheten till 7 662 miljarder, varav 68 procent var placerade i aktiefonder.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907