NYHETSARKIVET
10 apr 2024 15:19
Alpcot och Tydliga fördjupar sitt samarbete
2020 ingick Alpcot och Tydliga ett samarbete kring depåtjänster. Nu har det avtalet förlängts till utgången av 2028 och samtidigt har ett fördjupat samarbetsavtal tecknats kring portföljförvaltning där Alpcot levererar en tjänst kring portföljförvaltning för Tydligas nästan 300 förmedlare och rådgivare.

Avtalet innebär att Alpcot ska vara förstahandsval som depåinstitut i Tydligas upphandlade planer hos försäkringsbolag. Alpcot övertog i oktober 2021 alla depåkunder i Nord Fondkommissionen bara dagar efter att Finansinspektionen dragit tillbaka alla tillstånd för Nord FK.

- Vi är glada över att kunna förlänga samarbetsavtalet med Tydliga och ser fram emot att fördjupa samarbetet inom portföljförvaltning. Alpcots portföljförvaltningstjänster har utvecklats väl och är populära både bland rådgivare och kunder, säger Dusko Savic, VD på Alpcot. Han arbetade tidigare på Nord Fondkommission.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907