NYHETSARKIVET
10 apr 2024 15:23
Ole Settergren: Branschen borde byta ut begreppet 'prognosränta' mot förskottsränta
Igår varnade Pensionsnyheterna för att bankernas försäkringsbolag använder låga eller inga prognosräntor alls när de beräknar utbetalningen av sina kunders tjänstepensionssparande. Det gör att månadsutbetalningarna blir låga under de första åren och stiger successivt ju äldre spararen blir. Men det är nog få som vill ha tre gånger högre utbetalning vid 95 års ålder än vid 65 års ålder.

En som reagerade på gårdagens text var Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren. Han anser att begreppet "prognosränta" ganska obegripligt för de flesta sparare och att försäkringsbranschen därför borde byta ut begreppet till förskottsränta, vilket betyder samma sak.

- Det exemplet Pensionsnyheterna använde igår om att Handelsbanken Liv har 0 procent i prognosränta innebär inte att banken har en prognos om en ränta på 0 procent under utbetalningstiden. Det betyder att banken ger 0 procent ränta i förskott. För att underlätta lite för spararna så tycker jag att branschen borde byta benämningen från prognosränta till förskottsränta, vilket Pensionsmyndigheten gjorde för ett antal år sedan, säger Ole Settergren.

I den allmänna pensionen används alltså begreppet förskottsränta, men när det gäller tjänstepension används begreppet prognosränta. Den här begreppsförvirringen gick inte ens att lösa när Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring tog initiativ till att sätta ihop en gemensam standardiserad ordlista för pensions- och försäkringsbegrepp.

I den senaste revideringen av denna ordlista “Pensionstermer för konsumenter” finns ingen förklaring till förskottsränta utan bara till begreppet prognosränta, som förklaras så här:

“Prognosräntan är en antagen räntesats som används för att göra en bedömning av hur mycket pengarna kommer att växa under utbetalningstiden. Prognosräntan är en av de faktorer som används för att räkna ut hur mycket pension som ska betalas ut.”

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907