NYHETSARKIVET
11 apr 2024 15:13
Vårändringsbudgeten antogs av regeringen idag
Vid dagens regeringssammanträde antogs vårändringsbudgeten. Den presenteras på måndag (15 april) och beslutas av riksdagen den 12 juni. Budgetutrymmet har av finansminister Elisabeth Svantesson satts till 16,8 miljarder och de flesta budgetsatsningar är redan kända.

Den största budgetökningen är 6 miljarder extra till vården i regionerna. Kriminalvården hade begärt 2,28 miljarder för att bygga ut antalet häktnings- och anstaltsplatser, men de får bara 1,38 miljarder i vårbudgeten. Domstolsverket hade begärt 249 Mkr extra i år, men får bara 100 Mkr mer. Sveriges lärare hade begärt 4 miljarder extra till skolan, men här bantar regeringen kravet till 500 Mkr.

Istället får flyget 1,35 miljarder i tillskott för att förbättra säkerhet och bagagehantering vid flygplatserna. Trafikverket får också en extra miljard för att fixa E6 vid Stenungsund efter raset där i höstas. Det tillfälliga tillägget till bostadsbidrag för barnfamiljer förlängs med sex månader för 103 000 familjer, vilket beräknas kosta 650 Mkr till årsskiftet.

Försvaret får 300 Mkr extra liksom SIS för att bygga ut fler platser till sluten ungdomsvård. Vidare lägger regeringen 317 Mkr på sommarjobb för unga och 100 Mkr mer till klimatinvesteringar. Det är pengar som främst ska gå till fler laddstolpar. Kampen mot den kriminella ekonomin tilldelas 250 Mkr och fördelas på tio myndigheters arbete.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907