NYHETSARKIVET
11 apr 2024 15:15
Alecta stuvar om i styrelsen
Vid Alectas överstyrelsemöte den 25 april kommer fyra nya styrelseledamöter att väljas in. Sex ledamöter får omval inklusive nuvarande ordförande Jan-Olof Jacke. Beredningsnämnden har inte hunnit få fram en ny ordförandekandidat efter Carina Åkerströms snabba sorti.

De fyra ledamöter som lämnar styrelsen är Martin Linder, som gör det av personliga skäl; övriga tre har avböjt omval - Richard Malmborg, Magnus von Koch och Petra Hedengren. De fyra ersätts av Bo Kratz, Heléne Robson, Hans Fahlin och Viveka Strangert.

Omval blir det av Marcus Dahlsten Martin Fridolf, Markus Granlund, Elisabeth Sasse och Björn Oxhammar samt av ordförande Jan-Olof Jacke tills rekryteringen av en ny ordförande är klar.

De nya styrelseledamöterna har en bred erfarenhet från kapitalförvaltning och regelefterlevnad. Bo Kratz har arbetat med kapitalförvaltning på bland annat ABN Amro och Northern Trust, Helene Robson är chefsjurist på Sveriges Ingenjörer, Hans Fahlin var kapitalförvaltningschef för AP2 i perioden 2010-2022 och Viveka Stangert har arbetat med regelefterlevnad för bland andra KPMG, Swedbank och Skandia. Hon lämnar också sitt ordförandeskap i Säkra Spar AB och von Euler & Partners.

Alecta hade hoppats att Finansinspektionens undersökning av deras investering i Heimstaden Bostad skulle vara klar till årets överstyrelsemöte 25 april, men så tycks inte bli fallet. En annan punkt vid årsmötet blir att godkänna delårsrapporten för kvartal 1 som presenteras 23 april.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907