NYHETSARKIVET
11 apr 2024 15:19
Pensionsåldern steg kraftigt 2023
Genomsnittsåldern för uttag av allmän pension ökade under förra året till 66 år. Det var en ökning med 1,2 år jämfört med 2022 och är den hittills största som uppmätts. Sedan 2004 har pensionsåldern annars legat konstant i intervallet 64,2 till 64,9 år. Orsaken till den kraftiga höjningen 2023 är de tre höjda pensionsrelaterade åldersgränserna som trädde i kraft 2023.

Pensionsmyndigheten rapporterar årligen till regeringen om pensionsåldrar samt in- och utträde ur arbetskraften. Rapporten för 2023 är lite sensationell, eftersom pensionsåldern aldrig har stigit så mycket tidigare.

- Men den kommer med största sannolikhet att falla tillbaka i år igen. De som är födda 1961 kunde inte ta ut allmän pension under 2023, utan först från 2024. Det beror på att gränsen för att ta allmän pension höjdes från 62 till 63 från 1 jan 2023. En annan orsak till höjningen av pensionsåldern var att garantipensionsåldern under 2023 höjdes från 65 till 66 år. I år kommer vi därför att se betydligt fler som tar ut sin pension vid 63 år jämfört med 2023. Vi har beräknat den effekten till -0,4 år, vilket betyder att pensionsåldern faller tillbaka till 65,6 år, säger Alma Masic, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Effekterna av de höjda åldersgränserna i pensionssystemet som trädde i kraft 2023 kan också ses i antalet nya pensionärer. Under 2022 var det 120 000 personer som startade sina uttag av allmän pension. Under 2023 föll antalet nyblivna pensionärer till 80 000. Regeländringarna ses också i att spridningen i pensionsåldrar ökar snabbt. För årskull 1958 var det bara 22 procent som startade pensionsuttag vid 65 års ålder. För årskullen 1938 var det 77 procent som gjorde det.

När det gäller utträde ur arbetskraften respektive upphörande av lönearbete har det inte alls skett samma förändring som med pensionsåldern. Utträdesåldern låg oförändrat på 64,4 år under 2023. Inträdesåldern i arbetskraften har också legat ganska oförändrad kring 22 år även om det dröjer till omkring 27 års ålder i snitt innan personer etablerar sig på arbetsmarknaden med fast lönearbete. Den genomsnittliga intjänandetiden av pensionsrätter låg förra året på 43,9 år för inrikes födda.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907