NYHETSARKIVET
12 apr 2024 16:26
Glädjebesked om inflationen
Inflationstakten i Sverige sjönk snabbare än väntat i mars och bäddar därför för att Riksbanken sänker styrräntan redan den 8 maj eller vid sitt direktionsmöte i juni.

SCB meddelade idag att inflationstakten i mars var 4,1 procent mätt som konsumentprisindex (KPI) jämfört med 4,5 procent i februari. Stigande räntekostnader för hushållen utgjorde nästan halva inflationen med 2,1 procent. Så räknat i inflationsmåttet KPIF med fast ränta så var inflationstakten bara 2,2 procent.

Pressade hushåll kunde glädja sig åt att livsmedelspriserna sjönk med 0,8 procent i mars. Åt andra hållet drog stigande priser på främst kläder och transporttjänster. De flesta experter anser nu att det är bäddat för en snabb räntesänkning i maj. Enda hotet är om kronförsvagningen fortsätter, vilket skulle skjuta upp den första räntesänkningen i år till juni.

En annan faktor som påverkar Riksbanken är hur Europeiska centralbanken (ECB) kommer att agera liksom amerikanska centralbanken (FED). Uttalanden från ECB är att man mycket väl kan gå före FED med den första räntesänkning och att den troligen sker i juni. I USA gick inflationstakten åt fel håll i mars, vilket gör att FED troligen skjuter på sin planerade räntesänkning.

Så frågan som marknaden ställer sig är: vågar Riksbanken gå före ECB med en första räntesänkning i maj? Svaret är troligen nej, så en första räntesänkning i år kommer nog först i juni.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907