NYHETSARKIVET
12 apr 2024 16:28
Nordnets småbolagsfond är inte så billig som anges
Nordnet marknadsför sin nya småbolagsfond som “Sverige billigaste småbolagsfond” med en årlig avgift på 0,35 procent. Enligt en granskning som Småspararguiden i samarbete med Aktiespararna har gjort, stämmer inte detta då fonden döljer en dubbelbeskattning som motsvarar en extra årlig avgift på 0,6 procent.

I en artikel i Aktiespararnas tidning förklaras hur denna dolda dubbelbeskattning uppstår:

“Fonden köper inte några aktier, utan har istället ett swap-avtal med storbanken JP Morgans filial på Irland. Avtalet innebär att fonden får del av indexets dagliga avkastning utan att själv investera i de underliggande aktierna. Detta kallas för syntetisk förvaltning. Det index som JP Morgan använder är OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index. Nordnet följer Net Index som ger indexets avkastning inklusive de underliggande aktiernas utdelningar efter skatt. Det är här dubbelbeskattningen uppstår eftersom JP Morgan drar 30 procent i skatt på utdelningen till Nordnets fondandelsägare. Om Nordnet själva hade köpt samma aktier hade fondandelsägarna fått utdelningen utan skatteavdrag, då det enligt svensk fondlagstiftning inte tas ut skatt på utdelningar för att fondandelsägare inte ska dubbelbeskattas för samma värdeökning”.

Detta krångliga upplägg innebär i praktiken att fondandelsägare i Nordnets nya småbolagsfond får betala en årliga avgift på 0,95 procent och inte 0,35 procent som det står i marknadsföringen. Nordnet har själva satt utdelningstakten på de underliggande aktierna till 2 procent årligen. När detta beskattas med 30 procent av JP Morgan går Nordnets fondsparare miste om en tredjedel av utdelningen vilket motsvarar 0,6 procent per år.

- Billigast är inte alltid bäst, konstaterar Patrick Siegbahn på Småspararguiden.

Hos Nordnet besvarar kommunikationschefen Johan Tidestad kritiken så här: “Alla medger att skatt inte är en dold avgift. Vi är transparenta med hur denna fond fungerar och den årliga avgiften är 0,35 procent”.

Småspararguiden anser att det finns bättre alternativ bland småbolagsfonder än Nordnets nya. Man rekommenderar istället AMF Aktiefond Småbolag, Plus Småbolag Sverige Index och Handelsbanken Global Småbolag Index. De har alla tre en årlig avgift på 0,40 procent, men de har ingen dold dubbelbeskattning.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907