NYHETSARKIVET
12 apr 2024 16:34
Pensionsnyheterna: Förmedlarnas våta dröm infrias
Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbeskedet från Skatterättsnämden, vilket kan bli en viktig present till mäklar- och försäkringsbranschen.

Nu kommer det istället för provisioner kunna upprättas sidoavtal mellan kund och förmedlare där kunden gör uttag ur pensionsförsäkringen för att ersätta förmedlaren mot faktura.

Det öppnar det upp för intressanta momsdiskussioner bland skatteexperterna. Hur kan ersättningen för en momspliktig tjänst vara momsfri? Eller omvänt; är det helt säkert att allt som försäkringsförmedlaren utför faller inom definitionen av försäkringsdistribution och således utgör undantag från moms?

Det skapar en möjlig smitväg för mäklare som har sig själva som kunder. De kan ta ut en avgift på 100 procent varje år, vilket gör att kapitalet inte blir kvar i pensionsförsäkringen utan betalas tillbaka till mäklarens bolag. Normalt sett blir det en rundgång men det kan vara bra när verksamheten ska läggas ned. Det kommer nämligen bli möjligt att flytta bolaget utomlands till ett skattegynnat land utan att det leder till avskattning i pensionsförsäkringen, eftersom värdet där efter en särdeles hög avgift är noll.

Det kan bli svårt för kunderna att avgöra om de får betala för mycket eller om de får tillräckligt med bang for their buck!
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907