NYHETSARKIVET
12 apr 2024 16:45
Arbetsgivare vinner viktigt avgörande i HFD
En försäkring som tillåter uttag av medel från försäkringen för att betala rådgivning kan fortsatt utgöra en pensionsförsäkring. En sådan ordning strider inte mot villkoren för en pensionsförsäkring i inkomstskattelagen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i ett avgörande, som ändrar tidigare förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Det här är viktigt för arbetsgivare. Det innebär att deras premiebetalningar till tjänstepensionsförsäkringar med rådgivning för deras anställda blir skattefria. Premier till en pensionsförsäkring är skattefria, medan premier till en kapitalförsäkring är skattepliktiga.

För att en försäkring ska klassas som en pensionsförsäkring ska den uppfylla vissa villkor, vilka specificeras i inkomstskattelagen. En pensionsförsäkring måste ha ett pensionsgrundande ändamål, vilket omfattar ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension.

De flesta arbetsgivare tecknar tjänstepensionförsäkring för sina anställda. Många arbetsgivare vill gärna att det ska finnas en rådgivning knuten till dessa försäkringar. En vanlig ordning är därför att försäkringsmäklare är kopplade som rådgivare till upphandlingen av tjänstepension till en arbetsgivare.

Avgörandet i HFD innebär att ersättningen till rådgivare kan plockas ur försäkringen, utan att den förlorar sin status som pensionsförsäkring. Skatterättsnämnden ansåg att så var fallet, men det har HFDs avgörande nu ändrat på.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907