NYHETSARKIVET
27 nov 2020 13:57
Rådgivare stäms på 1,1 miljoner för vårdslös rådgivning
Ännu ett fall med vårdslös rådgivning har hamnat i domstol. Igår lämnade en privatperson via ombud in en stämning till Göteborgs tingsrätt riktat mot bolaget "Slutplattan Frilo 1079 75 AB", tidigare Nordic Partners Sweden AB där man kräver en dryg miljon kr i ersättning för ett instrument som blivit värdelöst.

Enligt stämningen har rådgivaren inte dokumenterat rådgivningen eller tagit höjd för att kunden efterfrågat en placering med låg risk. Istället har han fått råd att investera i ett onoterat så kallat brygglån i form av en obligation. Obligationen placerades i en k-försäkring i Danica.

"Bolagets rådgivning innebar inte en låg- eller medelrisk istället byttes den säkra placeringen i sparkontot mot en produkt med högsta möjlig risk d v s ett brygglån, i strid mot XX riskvilja och önskemål", skriver kundens ombud Ulf Wiestål.

Rådgivaren i fråga, som enligt stämningen var den ende rådgivaren i bolaget, har dock så sent som i oktober 2020 bestritt att han lämnat kunden något råd, vilket får ombudet att skriva följande:

"XX (kunden) finner det synnerligen anmärkningsvärt att [rådgivaren, reds anm] per den 27 oktober 2020 bestrider att han lämnat rådgivning och utfört förmedling av Brygglånet OP2."

Det ska bli intressant att se om en tingsrättsförhandling kan hjälpa till att bota minnesförlusten hos rådgivaren. Klart är dock att det inte finns någon rådgivningsdokumentation.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907