NYHETSARKIVET
1 jun 2022 14:06
14 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 102 bolag svartlistade
Per den 1 juni 2022 tillkommer 14 nya bolag på AP7:s svarta lista. Samtliga nya bolag är svartlistade på grund av att de agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet eller oljesandsutvinning, utan trovärdiga omställningsplaner.

Totalt är 102 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum.

Det skriver AP 7 på sin hemsida idag.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. AP7:s svartlistning är ett påtryckningsverktyg för att förmå bolag att ställa om i en mer hållbar riktning. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner ,som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på.

Klimatsvartlistningen utvecklas kontinuerligt i linje med IEA:s färdplan mot nettonoll klimatutsläpp till 2050.

"En stor andel av de nya svartlistade bolagen är kolbolag utan trovärdiga omställningsplaner. Vi gör ingen sektoruteslutning, utan svartlistar bolag med storskalig verksamhet inom termiskt kol och kolkraft som inte börjat ställa om. Vår svartlistning är resultatet av ett omfattande ägarstyrningsarbete där vi konstaterat att många bolag rör sig i en positiv riktning just nu. I vissa fall är det för tidigt att avgöra vilka omställningsplaner som är trovärdiga, men med tiden kommer det tydliggöras alltmer", säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, ESG-ansvarig, AP7.

TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907