NYHETSARKIVET
2 jun 2022 14:02
Lagrådsremiss om förvalet inom premiepensionen beslutad i dag
Vid regeringsmötet idag fattade regeringen även beslut som rör om soffliggarfonden, Sjunde AP-fondens, framtid.

Den utreddes av Mats Langensjö som lämnade ett betänkande i februari 2020.

Utredningen föreslog ett mål för förvaltningen som gick ut på att man skulle "minimera risken för låga pensionsutfall och maximera förutsättningarna för bra pensionsutfall".

Man ville även att ickevalsalternativet skulle vara uppdelat på en sparandefas och en utbetalningsfas. Det innebar att man skulle överge det generationsfondstänk som idag gäller i SÅFA, där sparandet successivt flyttas från aktiefonden till förmån för räntefonden med början vid 55 års ålder.

I förslaget ville utredningen att det bara skulle vara en enda portfölj i sparandefasen och ansåg att den kunde styras av samma regler som AP 1-4.

I utbetalningsfasen skulle förvaltningen bli mer riskminimerande och läggas i Pensionsmyndighetens traditionella försäkring, även om det skulle finnas möjlighet att välja att ligga kvar i sparportföljen.

Utredningens förslag fick minst sagt blandade recensioner från remissinstanserna. Både Sjunde AP-fonden och Pensionsmyndigheten riktade en hel del kritik mot utredningens förslag.

Snart, kanske redan imorgon eller på måndag, får vi reda på vilka av utredningens förslag som regeringen valt att skrota och vilka som kommit med lagrådsremissen, som idag alltså beslutades av regeringen.

I utredningens förslag ville man att en ny lag skulle för förvalet skulle börja gälla i april 2021.

Nu är vi i juni 2022 och Pensionsnyheterna gissar att de ändringar som ska göras, vilka de nu blir, tidigast kan börja gälla från årsskiftet.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907