NYHETSARKIVET
2 jun 2022 13:50
Pensionsmyndigheten svarar UBS om ansvaret för misskötseln av Allrafonderna
Pensionsmyndighetens ombud på advokatbyrån Trägårdh i Malmö har nu svarat på det yttrande som UBS Third Party Management (TP Manco) gjorde i början av maj.

Som vi berättat tidigare har Pensionsmyndigheten stämt UBS på 40 miljoner dollar för att de inte haft koll på vad gästerna i rummen på sitt fondhotelloch därmed brutit mot Pensionsmyndighetens fondavtal. Det gäller då de fondmedel som låg i Allras, eller mer exakt, Prognosias, fonder.

TP Mancos ombud från DLA Piper anförde att Pensionsmyndigheten hade gett sig på fel part med sin stämning. Detta för att UBS / TP Manco inte ansåg att de hade ansvaret för kontrollen eftersom de outsourcat förvaltningen.

Allras / Prognosias fonder köpte in warranter med skyhöga provisioner, vilket fondspararna förlorade pengar på.

TP Manco ansåg att man stämt fel bolag. Myndigheten borde ge sig på den fondstruktur som gällde den självständiga Sicavfonden, där affärerna gjordes. Sicavfonden hämta allt administrativt stöd, compliance och snart sagt allt från UBS men uppträdde ändå som en självstndig "ekonomisk förening". TP Manco tyckte att Pensionsmyndigheten borde vända sig till "föreningens" styrelse, inte UBS.

Kort sagt, om ni vill ha ersättning, vänd er till styrelsen i Sicaven, likt råttan på repet.

Men det håller inte Pensionsmyndigheten med om och skriver i en inlaga att Pensionsmyndigheten utgår från det fondavtal som UBS tecknat med myndigheten och att det är UBS / TP Manco som har ansvaret, inte Sicavfonden.

"UBS har anfört att UBS ansvar är begränsat till det som uppdrag som lämnats Prognosia och att UBS inte kan hållas ansvarigt för ett brottsligt agerande som ligger utanför detta avtal. Pensionsmyndigheten har dock ingått avtal med UBS, inte med Prognosia, och det är till UBS, inte Prognosia, premiepensionsmedlen anförtrotts. Hur avtalet mellan UBS och Prognosia ser ut är alltså inte relevant för Pensionsmyndigetens talan i detta mål", skriver Pensionsmyndighetens advokat Patrik Kalman i den nya inlagan.

UBS / TP Manco ansåg vidare att man borde låta slita frågan om ansvar genom en mellandom och vilandeförklara målet under tiden. Det vägrar Pensionsmyndigheten att gå med på med hänsyn till att det skulle ta tid och försämra processekonomin.

Och att skylla på att man outsourcat ansvaret för förvaltningen är ingenting som Pensionsmyndigheten köper och skriver:

"UBS har delegerat förvaltningen av fonderna. Prognosia har härefter agerat (i vart fall) oaktsamt och i strid med gällande rätt. Det är ett typexempel på händelser som UBS ansvarar för trots att förvaltningen delegerats."

I målet har Pensionsmyndigheten krävt ett skadestånd av UBS på 40 miljoner dollar, vilket är vad man anser är den skada som den bristande kontrollen från UBS sida kostat spararna. Totalt hade Pensionsmyndigheten via Prognosia anförtrott UBS/Sicaven 7-8 miljarder kr på uppdrag av fondbolaget Prognosia som kontrollerades av Allragänget.

Det återstår att se om man lyckas få ut pengarna från UBS. Här kommer man att tvingas gå igenom vilka affärsrelationer och avtalsrelationer som de olika parterna hade när det begav sig och även hur fondavtalet såg ut när det gick vilt till i Prognosias "hotellrum" på UBS Fondhotell.

Eftersom pengarna faktiskt förvaltades av Sicaven, och som i praktiken bara innehåller Pensionsmyndighetens/spararnas tillgångar, så skulle ett krav på Sicaven bara resultera i att man får betalt med sina egna pengar.

Men processen lär fortsätta. Närmast är det upp till domstolen att fatta beslut om det ska bli en mellandom eller om parterna ska förbereda sig på att gå till huvudförhandling.

Då blir en av de stora frågorna om det är svensk eller luxemburgisk rätt som man ska döma efter. Sicaven har ju hemvist i Luxemburg och några svenska Sicaver har vi inte i Sverige.

UBS tycker att den frågan skulle avgöras först i mellandom men det vill Pensionsmyndigheten absolut inte vara med om.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907