NYHETSARKIVET
2 jun 2022 15:57
Här är de som ska leda nya Fondtorgsnämnden
Regeringen har i dag utsett ledamöter till Fondtorgsnämnden, en ny myndighet, som ska ansvara för det nya fondtorg som är en del av reformeringen av premiepensionen.

Som ordförande förordnas Mats Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket.

Inrättandet av Fondtorgsnämnden är en följd av riksdagens beslut den 31 maj om att reformera premiepensionen.

Syftet med reformeringen är att stänga ute oseriösa aktörer och att göra premiepensionssystemet tryggare. För att uppnå detta inrättas en myndighet med uppgift att se till att fondtorget innehåller kostnadseffektiva, hållbara och kontrollerbara fonder av hög kvalitet och med en sådan spridning att det alltid finns en valfrihet för pensionsspararna och pensionärerna om de vill välja fonder.

Fondtorgsnämnden inleder sin verksamhet den 20 juni. Myndigheten är en nämndmyndighet med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.

Som ordförande i Fondtorgsnämnden förordnas Mats Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket.

Som vice ordförande förordnas Maria Rydbeck, överdirektör på Försäkringskassan och tidigare tf vd på Pensionsmyndigheten.

Vidare förordnas Åsa Edman, chefsjurist på Adda AB, Hans Lindblad, tidigare riksgäldsdirektör för Riksgäldskontoret, Katarina Staaf, verkställande direktör för Sjätte AP-fonden och Mikael Westberg, rättschef på Försäkringskassan, som ledamöter. Det sistnämnde var ju den som ledde utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" SOU 2019:44 som banade väg för den nya Fondtorgsnämnden.

Samtliga förordnanden gäller från och med den 20 juni 2022 till och med den 31 maj 2025.

Det meddelade regeringen nyss via sin hemsida.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907