NYHETSARKIVET
3 jun 2022 13:57
Nu kommer det - åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas
Riksdagen sa ja till förslaget att åldersgränserna i pensionssystemet, samt i vissa andra trygghetssystem, ska höjas med ett år.

Bland annat ska åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023. Även åldern för att tidigast få garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd höjs, från 65 år till 66 år.

Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm och innebär en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.

Riksdagen tyckte alltså inte som vänsterpartiet, som hellre ville höja pensionerna än pensionsåldern.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907