NYHETSARKIVET
3 jun 2022 14:05
Ännu en Allrafråga avgjord i förvaltningsrätten
En av de dömda i Allraprocessen, fondförvaltaren Johan Bergsgård, har sedan 2013 legat i tvist med Skatteverket.

Detta för att verket menat att han inte tagit upp inkomster som han fick i ett optionsavtal med Allras huvudägare och att han därför skulle eftertaxeras.

Totalt handlar det om inkomster på drygt 8,2 miljoner kr och härrör från affärer som gjordes mellan Bergsgård och Allras huvudägare Alexander Ernstberger och David Rothman Persson via bolag, där han fick köpa aktier till underpris som tack för hjälpen med warrantinköpen till fonden.

Det är något som av åklagare Thomas Hertz beskrivits som "håll käften pengar" och innebar att Bergsgård fick betalt för att som fondförvaltare vara med om att fatta beslut om att köpa in de warranter som gav höga provisioner till bolaget Oak, som arrangerade affärerna.

Ersättningarna till Oak, totalt 170 miljoner kr, användes för att köpa in aktier i Ernstbergers och David Persson Rothmans egna bolag, som kontrollerade aktiemajoriteten i Allra.

I ett (antedaterat) optionsavtal fick Bergsgård via sitt egna bolag möjlighet att vara med på affärerna genom att han fick köpa en mindre post till underpris.

Den affären, var enligt skatteverket var värd 8,2 miljoner kr. Skatteverket ansåg att det var en inkomst av tjänst och den borde Bergsgård ha betalat skatt för.

Efter det att Svea Hovrätt i somras dömde Bergsgård och de tre andra i gänget till solidariskt skadestånd på 170 miljoner kr till Pensionsmyndigheten har skatteverket yrkat att fordran ska nollas, och alltså skrivas ned med den felande skatten.

Det kan verka underligt att skattekravet skrivs ned, men det har att göra med att värdet av brottsligheten eller stölden, om man vill.
Bergsgårds "stöld" har inte inneburit någon skattepliktig vinst. Brottet kan sägas mötas av en större fordran i form av skadestånd och då finns det ingen skattepliktig inkomst av det brott som han dömts för.

Domslutet innebär att skattefordran på Bergsgårds konkursbo försvinner. Men det är oklart om det efter det finns några pengar att hämta för borgenärerna i Bergsgårds konkurs.

Johan Bergsgård har satts i personlig konkurs och han avtjänar nu ett fyraårigt fängelsestraff.

Detta samtidigt som han tillsammans med de tre andra i Allra solidariskt ska betala skadestånd på 170 miljoner kr till Pensionsmyndigheten.

Detta enligt domen i Förvaltningsrätten i Stockholm, som kom den 25 maj.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907