NYHETSARKIVET
30 jun 2022 13:54
Och Länsförsäkringar Liv sänker ännu mer
Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan i förvaltningsformerna Nya Trad och Gamla Trad från 4 till 1 procent per år, före skatt och avgifter, från och med den 1 juli.

Sänkningen är en konsekvens av det första halvårets oro på de finansiella marknaderna och nedgångar på världens börser.

"Vi sänker återbäringsräntan i både Nya Trad och Gamla Trad för att vara försiktiga i det osäkra läge vi befinner oss i just nu. Trots att avkastningen varit låg hittills under 2022 är våra nyckeltal fortsatt stabila och vi har en betryggande motståndskraft om turbulensen på finansmarknaderna skulle bli långvarig", säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv i ett pressmeddelande idag.

De senaste fem åren har återbäringsräntan i genomsnitt varit 7,8 procent i Nya Trad och 6,1 procent i Gamla Trad.

De senaste tio åren, för Nya Trad vid starten i juni 2013, har återbäringsräntan i genomsnitt varit 7,2 procent i Nya Trad och 3,6 procent i Gamla Trad.

Den 31 maj var konsolideringen i Nya Trad 108 procent och det förvaltade kapitalet 28 miljarder kronor.

I Gamla Trad var konsolideringen 123 procent och det förvaltade kapitalet 71 miljarder kronor. Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick vid samma tidpunkt till 164 procent och solvenskvoten var 226 procent per 31 mars.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907