NYHETSARKIVET
30 jun 2022 13:55
Folksam sänker återbäringsräntan från och med i morgon
Från och med den 1 juli 2022 justerar Folksam återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten från 5 procent till 3 procent.

Bakom beslutet ligger det fortsatt oroliga börsklimatet och allt tydligare effekter av stigande marknadsräntor.

"Den justering av återbäringsräntan vi nu genomför är ett resultat av den ekonomiska osäkerhet vi ser, och har sett, under en tid med oro på världens börser. Att marknadsräntorna stiger påverkar i det korta perspektivet värdena på våra ränteplaceringar svagt negativt men vi ser att effekterna av högre räntor på lite längre sikt är positiva för både solvensen och möjligheten att skapa avkastning framåt, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj 2022 till 112 procent för övrig livförsäkring och 112 procent för tjänstepension.

Återbäringsräntan är som vanligt angiven före skatt och avgifter.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907