NYHETSARKIVET
1 jul 2022 13:19
Sänker en sänker alla - Skandia justerar återbäringsräntan från 4 till tre procent
Igår kunde vi berätta att Länsförsäkringar Liv och Folksam valt att sänka sina återbäringsräntor med hänvisning till marknadsutvecklingen på finansmarknaderna, bland annat till följd av den stigande räntor, inflation och kriget i Ukraina.

Senare på eftermiddagen igår berättade Skandia att man nu fattat ett liknande beslut, som går ut på att återbäringsräntan sänks från fyra till tre procent från och med idag, den 1 juli.

"Turbulensen på kapitalmarknaden har ökat den senaste tiden, och den negativa utvecklingen på börsen globalt har naturligtvis påverkat Skandia livs avkastning. Mot bakgrund av det väljer vi att justera återbäringsräntan från fyra till tre procent", säger Frans Lindelöw, Skandias vd och koncernchef i ett pressmeddelande från i går.

Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter. Den andel av premien som ligger till grund för garantin är 80 procent. (gäller ej produkten GP Plus, som har en annan form av garanti).

Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren (2007–2021) uppgår till 6,5 procent före avdrag för skatt och avgifter, meddelar bolaget.

(Det är något lägre än de 7,33 procent som AMF nu kommunicerar med hjälp av stavhopparen Armand Duplantis, som (ännu) inte hoppar så högt i meter. Men igår hoppade han ändå 6,16 meter på Stockholms stadion vilket är utomhusrekord.)

Under året till och med den 31 maj har Skandias totala avkastning varit negativ med -3,3 procent, främst på grund av börsens negativa utveckling och därtill stigande räntor.

Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick per den 31 maj till 214 procent.

Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj till 106 procent.

Totalt förvaltat kapital i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 581 miljarder kronor den 31 maj.

TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907