NÄTVERKSTRÄFFAR
Frukostwebbinarium: Hur är pensionärernas hela ekonomi?
17 jan | webb via länk
Hur ser äldres ekonomi ut om allt inkluderas och inte enbart pensionsinkomsterna? Vi presenterar och debatterar den tredje rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner på ett digitalt frukostmöte.
Varför finns det pensionärer som är fattiga? Vilka är de och hur kan de bli färre?
9 maj | webb via länk
Hur har den ekonomiska standarden utvecklats över tid för grupperna över 65 år och under 65 år? Hur mäts fattigdom? Vilka grupper löper störst risk att bli relativt fattiga? Välkommen till ett digitalt frukostmöte där den sjätte och sista rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner presenteras.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907