NYHETSARKIVET
12 dec 2018 12:59
Monyx avvecklas när East Capital och Söderberg & Partners tar över
Idag meddelar det danska börsbolaget NewCap Holding A/S att man säljer all verksamhet som man bedrivit i Sverige och Luxemburg, vilket innefattar fondverksamheten i Luxemburg, Monyx Asset management och Nordic Fund Services, till East Capital holding.

Monyx förvaltar drygt 30 miljarder kronor i nordiska och globala aktie- och räntefonder. Monyx kommer att kvarstå som ett separat bolag, skriver East Capital.

"Vi är glada att bli ägare av Monyx och därmed lägga till ett nytt förvaltningsteam och varumärke till East Capital gruppen. Vi ser stora möjligheter i att kunna bidra med våra erfarenheter från institutionell förvaltning och arbete med hållbarhets- och ägarfrågor. Vi planerar att utveckla och ge stöd till Monyx förvaltning genom att tillföra ekonomiska resurser för ytterligare satsning på investeringsteamet", säger Albin Rosengren, Partner på East Capital, i ett pressmeddelande från bolaget.

Aktierna i de hel- eller delägda förmedlarbolagen Factor Insurance, Norrfinans och SF Insurance säljs samtidigt till Söderberg & Partners.

Hjerta Nordens majoritetsinnehav i förmedlarnas servicebolag Nordic Brokers Association/Hjerta kommer Söderberg & Partners att erbjudas att förvärva via en option. Det innebär att de aktier som inte köps upp av minoriteten kan förvärvas av Söderberg & Partners.

- Det har med de ingående avtalen varit viktigt för oss med en köpargrupp som kan fortsätta utvecklingen av den uppbyggda affärsstrukturen. De nya ägarna kan säkerställa bra lösningar och tjänster till våra kunder och partners, särskilt till försäkringsförmedlarna, säger Ole Rosholm.

Enligt Johan Wagman, vd för Monyx, kommer det dock inte med automatik att innebära att Söderberg & Partners sväljer alla de fristående förmedlarna som ingår i Hjerta.

- Om de vill förvärva New Caps aktier i NBA så har de möjlighet att göra det och då kan de fortsätta att vara fristående förmedlare på marknaden i Sverige, säger Johan Wagman, vd för Monyx, till Pensionsnyheterna.

Det förutsätter då att de tillsammans har intresse och kapital för att köpa på sig aktiemajoriteten, något som enligt dagens presskommunikation varit viktigt för säljaren New Cap Holding.

New Cap Holdings uttåg innebär ytterligare ett tecken på åternationaliseringen av försäkrings- och förmedlarmarknaden där ytterligare en dansk spelare drar sig ur Sverige. New Cap Holding har dock ingen verksamhet i Danmark och kommer efter affären genomförts bara att vara ett skal som då troligen avvecklas om man inte hittar någon verksamhet man vill arbeta med.

New Cap skriver i dagens pressmeddelande att det i det rådande marknadsklimatet ställs högre krav på ökade volymer och minskade kostnader vilket innebär att stordrift är nödvändigt för att säkerställa fortsatt attraktiva erbjudanden till kunderna.

- Verksamheten kräver stordrift för att fungera optimalt och vi bedömer att East Capital har goda förutsättningar att bedriva en fortsatt bra verksamhet för kunderna. Söderberg & Partners kommer att vara en stabil part för NBA Hjerta för att fortsätta vara ett väletablerat alternativ på den fria försäkringsmarknaden, säger Ole Rosholm vd i NewCap.

Enligt Johan Wagman kommer dagens affär inte att påverka kunderna som har förmedlare i Monyx/Hjerta.

- I det korta perspektivet kommer affären inte att påverka kunderna, allt kommer att fortsätta som tidigare, säger han.

På längre sikt tror han dock att affären kommer att få stor betydelse.

- Förmedlings- och rådgivningsmarknaden behöver konsolideras. Det kommer att krävas betydligt mer av stordrift och effektiv IT-drift för att kunna erbjuda tjänster till priser som kunderna vill betala och därför är den här utvecklingen nödvändig om inte hela marknaden ska tas över av fyra storbanker, säger han.

Och i dagens kommunikation från New Cap säger han så här:

"Vi har haft spännande och utvecklande år med att omdana NewCaps svenska verksamhet. Vi har på flera sätt avsevärt höjt kundkvaliteten. East Capital är ett välrenommerat och oberoende fondbolag som kan tillföra ytterligare expertis inom kapitalförvaltning. Söderberg & Partners blir en utomordentlig ägare som med fortsatt drivkraft kan förverkliga visioner och strategier som vi har utarbetat tillsammans med förmedlarna inom Hjerta. Jag känner mig tillfreds med att den verksamhet som vi byggt upp kommer att stå sig fortsatt stark i framtiden", säger Johan Wagman, koncernchef i Hjerta Norden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561