NYHETSARKIVET
13 mar 2019 12:32
Billing: EU måste agera hårdare mot penningtvätt
Som storägare i Swedbank ser Alecta allvarligt på anklagelserna om misstänkt penningtvätt i Baltikum. Vidden av de avslöjandena och det faktum att Finansinspektionen dragit igång en utredning mot banken är oroväckande, men eftersom det här är ett internationellt brott så måste EU agera för att få stopp på problemet, skriver Alectas vd Magnus Billing i ett debattinlägg i Financial Times.

Som förvaltare av tjänstepension för 2,4 miljoner svenskar och ett förvaltat kapital på 85 miljarder euro har Alecta en hel del kapital investerat i de banker som nu är föremål för utredningar. De senaste avslöjandena visar dock att den här typen av brott inte är kopplat bara till vissa banker utan att de är en del av ett större problem, nämligen att vi hamnat på efterkälken när det gäller att fånga de kriminella aktörerna, skriver Billing.

De regelbundna diskussionerna som Alecta har i egenskap av aktieägare i de banker som de investerar i räcker inte till när det gäller upptäckande och rapportering av penningtvätt, påpekar Billing. Inte heller räcker de inhemska tillsynsmyndigheternas övervakning, då de ofta saknar kapacitet att agera i tid.

"De här brotten är komplexa, gränsöverskridande problem av det slag vi inte sett förut. Nuvarande fallet omfattar människor från, Ryssland, Baltikum, Norden och Karibien. Brottet är internationellt och det måste responsen också vara. EU måste agera kollektivt", skriver Billing.

Han påpekar att Penningtvättsdirektivet är ett steg i rätt riktning - men det behövs mer.

"EU-kommissionen har lekt med tanken att öka båda EBA:s mandat och ansvar för penningtvättsutredningar. Vi välkomnar detta och vill gärna se ett snabbspår från EU:s sida", skriver han och tillägger:

"Vi ser även att andra institutionella investerare gör oss sällskap i att uppmana EU-parlamentet att etablera en europeisk tillsynsmyndighet som ska förhindra och åtala för penningtvättsbrott", skriver han i FT.

Billing tar alltså i med storsläggan i frågan, vilket inte är oväntat då storägare i Swedbank som Folksam och Alecta sedan avslöjandena fått en del kritik för sin klena hantering av en bank som är misstänkt för penningtvätt samtidigt som man har "en hög svansföring i hållbarhetsfrågor", som DI kommenterade saken.

Storägaren Folksams vd Jens Henriksson har ju redan sagt att man tänker rösta för att ge Swedbanks vd och ordförande ansvarsfrihet, redan innan Swedbanks egen utredning om penningtvätten är presenterad. Alecta vill däremot invänta den pågående utredningen, innan man fattar beslut om hur man ställer sig till frågan om ansvarsfrihet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561