NYHETSARKIVET
13 mar 2019 12:34
Propen om aktivitetsgrad i fonder är här
Propositionen som ska stoppa dolda indexfonder är nu expedierad och offentlig. Den har sitt ursprung i utredningen "En hållbar transparent och konkurrenskraftig fondmarknad" från 2016.

Regeringen föreslår i propositionen att det från 1 januari 2020 införs nya krav på fondförvaltare att tydligare visa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas.

Det ska ställas krav på förvaltare att informera om aktivitetsgrad i förhållande till ett relevant jämförelseindex. Informationen ska även beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant. Förvaltare med fonder som funnits i två år eller längre måste uppvisa aktivitetsgraden som ett aktivitetsmått för varje år under den tid fonden funnits. Den uppnådda aktivitetsgraden ska också förklaras, enligt regeringens pressmeddelande.

Om en fond har ett så pass specifikt eller koncentrerat innehav att det saknas ett relevant index för jämförelsen så måste förvaltaren istället informera om detta på sin webbplats samt fondens informationsbroschyr och årsberättelse.

"Människor ska inte luras att betala för något de inte får. Nu gör vi det svårare för oseriösa aktörer att ta ut för höga avgifter. Denna förändring gynnar många småsparare", säger finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar.

Informationskravet gäller förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder för förvaltare som är fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond samt Sjunde
AP-fondens förvaltning av fonder inom premiepensionssystemet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561