NYHETSARKIVET
14 mar 2019 12:45
Folk gillar valmöjligheter i PPM - men få vet hur de ska placera pengarna
Tre av fyra ser positivt på att de får välja själva hur pengarna i premiepensionen ska placeras men desto färre upplever att de har koll på hur de ska investera.

Det uppger Swedbank som låtit Sifo göra en undersökning i frågan.

Det är 44 procent som anser att det är svårt att veta hur pengarna ska investeras och bara 17 procent tycker de har bra koll.

"Du kan välja att placera sin premiepension själv. Om du är osäker på hur du ska göra behöver du inte känna oro för det. Då placeras pengarna automatiskt i det statliga förvalet, i fonden AP7 Såfan, en placering som hittills faktiskt gett högre avkastning än genomsnittet i premiepensionssystemet", säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet har sedan starten varit sju procent per år.

Swedbank föreslår också att avsättningen till premiepensionen höjs som ett alternativ för att få bukt med risken för de låga framtida pensionerna. Den historiskt goda avkastningen innebär att premiepensionen står för en relativt stor andel av den pension man får ut. En ökad avsättning samtidigt som avsättningen till inkomstpensionen minskas med motsvarande summa kan göra att nettoeffekten ändå blir en högre slutlig pension.

"Höjer man avsättningen till premiepension till fem procent kan pensionen bli runt 1 000 kronor högre eller mer per månad beroende på avkastning, för någon som är i 30-årsåldern idag och har en lön på 30 000 kronor per månad", säger Madelén Falkenhäll.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561