NYHETSARKIVET
14 mar 2019 12:45
Begränsa inte Solvens 2 med förenklade ESG-krav, säger Insurance Europe
Branschorganisationen Insurance Europe har nu svarat på EIOPA:s konsultation om integration av hållbarhetsrisker i Solvens 2. Det var i januari som tjänstepensionsmyndighetenen lade ut sin så kallade call for evidence på marknadsaktörer.

Bakgrunden till konsultationen är att EU-kommissionen bett EIOPA att bedöma om Solvens 2 innehåller några inneboende incitament eller avskräckande effekter på hållbara investeringar.

Det Insurance Europe vill är att Solvens 2 framför allt kvarstår som ett modernt och riskbaserat ramverk utan några investeringsbegränsningar baserade på "förenklade klassificeringar av tillgångar som antingen gröna eller bruna".

Solvens 2 ska mäta risken försäkringsföretag är exponerade mot vid investeringar och enbart om det finns bevis att ESG-faktorer kan påverka en investerings riskprofil ska det återspeglas i ramverket, framhåller Insurance Europe.

"Insurance Europe har alltid sagt att hållbara investeringar kan vara bra investeringsmöjligheter, om de samtidigt bemöter kraven på risk och avkastning. Generellt kan det sägas att varje investerings attraktion beror på flera faktorer i beslutsprocessen och att ESG-faktorer på egen hand inte är tillräckliga för att en hållbar investering ska ses som en bra investeringsmöjlighet", skriver Insurance Europe i svaret.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561