NYHETSARKIVET
14 mar 2019 12:46
Folksamgruppen investerare i EQT:s nya infrastrukturfond
Den här veckan aviserade EQT stängningen av sin nya megafond som ska investera i infrastruktur. Bolaget tog in nästan 100 miljarder kronor där mycket var pensionspengar från nordiska och andra internationella institutioner.

Nu står det klart att Folksamgruppen gått in med 70 miljoner euro, som enligt senaste växelkursen motsvarar 736 miljoner kronor. Det är inte första gången Folksam placerar i en EQT-fond. Livbolaget var med och investerade i EQT:s två första infrastrukturfonder.

Behovet av investeringar i infrastruktursektorn är stort både i Europa och Nordamerika på grund av ökad befolkning, urbanisering men även för att det hittills investerats för lite i området. Fonden från EQT fokuserar på energi, transport, logistik, miljö, telekom och social infrastruktur.

"För Folksamgruppens del bidrar investeringen till den fortsatta diversifieringen av portföljerna genom ökad exponering mot infrastruktursektorn. Den är ett ytterligare steg i strategin att investera i tillgångar som ger god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning samt låg korrelation med aktiemarknaden", meddelar Folksamgruppen.

Fördelningen är sådan att Folksam liv investerade 32 miljoner euro och KPA Pension 38 miljoner euro.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561