NYHETSARKIVET
14 mar 2019 12:48
Advokatmejlen i Allras beslagtagna mejlserver prövas den 27 mars
Den 27 mars ska Tingsrätten i sammanträde höra parterna och senare fatta beslut om det ska bli någon huvudförhandling eller inte mellan Allra och Pensionsmyndigheten.

Som vi berättat tidigare är parterna i tvisten oeniga om hur frågan om de mejl från advokater som finns med i beslaget av Allras mejlserver ska betraktas. Allras advokater menar att beslaget skett i strid med Europakonventionen och att bolagets möjlighet till en rättvis rättegång därmed undergrävts och att målet därför ska avvisas.

De frågor som Tingsrätten tyckte att man skulle ställa för att avgöra saken var det ingen av parterna som gillade, något de förklarat i långa skrivelser.

Men enligt domaren i målet rådman Anne Wartin kommer tingsrätten nu att bestämma det man kallar bevistemat och bara berätta det för parterna.

- Vi kommer att fatta beslut om det handlar om ett formellt hinder eller om det är en del av sakfrågan, säger hon till Pensionsnyheterna.

Om det blir en så kallad mellandom så sparar man tid och pengar för alla inblandade. Bedömer tingsrättens tre domare, som ska bedöma frågan om Allras rätt till en rättvis rättegång undergrävs av beslaget, kan man avvisa eller ogilla talan från Pensionsmyndigheten.

Då behöver man inte pröva frågan om skadeståndet på drygt 200 miljoner kr som Pensionsmyndigheten anser att Allra är skyldiga pensionsspararna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561