NYHETSARKIVET
14 mar 2019 12:48
De flesta pensionärerna är nöjda med sitt pensionsbeslut
Tre av fyra nyblivna pensionärer är nöjda med tidpunkten för sin pensionering. Det visar en undersökning från Pensionsmyndigheten, där det även framgår att de flesta uppfattar att det finns en förväntan på arbetsplatsen om pension vid 65. Trots gällande lagstiftning, det faktum att vi lever längre och alla diskussioner om höjd riktålder.

Varannan person har fattat sitt pensioneringsbeslut själv medan chefen eller arbetsgivaren påverkat i åtta procent av fallen. Bara någon enstaka procent anger att råd från Pensionsmyndigheten, pensionsbolag, bank eller rådgivare påverkat beslutet.

"Ett syfte med reformeringen av det allmänna pensionssystemet för snart 25 år sedan var att beslutet om vår pension och när vi ska sluta att förvärvsarbeta skulle fattas av oss själva, inte av riksdagen genom lag eller av arbetsmarknadens parter i avtal, det syftet förefaller att ha förverkligats till en del", säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

En av tio respondenter svarade att de inte fick fortsätta sin anställning efter 65 års ålder för sin arbetsgivare. Bland de som gick i pension före 65 svarade fem procent att de inte fick jobba längre för sin arbetsgivare.

"Om det är så att 65 anses vara en förväntad pensionsålder så är det kanske dags att tänka om. Anställda har laglig rätt att arbeta vidare till och med den månad de fyller 67. Som anställd ska du egentligen kunna fortsätta arbeta vidare över din 65-årsdag utan att ens meddela arbetsgivaren. Det är bara när du väl bestämt dig för att gå i pension som du måste komma ihåg att säga upp dig i tid, oavsett om det är vid 61, 65 eller 67", säger Ann-Christine Meyerhöffer som är marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.  

En del nyblivna pensionärer svarade också att de gärna jobbat längre om de hade haft bättre arbetsvillkor eller mer flexibilitet i arbetslivets slutskede.

"Jag tror att både arbetsgivare, anställda och samhället skulle kunna dra nytta av en mjukare pensionering. Drygt en av tio angav hälsoskäl som anledning till pension vilket kanske kan mildras med att till exempel arbeta mindre, ha flexibla arbetstider, längre semester och mindre slitsamma arbetsuppgifter", säger Ann-Christine Meyerhöffer.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561