NYHETSARKIVET
15 mar 2019 13:01
Utredning om försäkringsupphandlingar fyller snart två år
I juni 2017 genomförde Konkurrensverket gryningsräder mot flera försäkringsjättar. Bland dem fanns If, Trygg-Hansa och Folksam.

Anledningen är en pågående undersökning kring misstänkt brott mot konkurrenslagen och har sin bakgrund i tidigare gryningsräder som genomförts mot Söderberg & Partners samt Protector, som agerat mäklare.

De misstänkta brotten handlar om samarbete inom försäkringsupphandlingar i Sverige där Konkurrensverket menar att upphandlingar av försäkringskontrakt i kommuner och landsting varit riggade.

Det har förekommit en hel del formella juridiska turer kring de handlingar som kopierats, bland annat har ett av Söderberg & Partners bolag invänt mot att man använt en för stor håv när man kopierat hårddiskar, något som Söderberg har ifrågasatt rättsligt. Sedan den processen avgjorts i Högsta Domstolen, där Söderbergs talan avslogs, har det varit väldigt tyst.

Enligt projektledaren Johan Behseta Sundell, Råd vid Avdelningen för konkurrenstillsyn, så pågår förundersökningen fortfarande med full kraft och sysselsätter ett antal människor.

- Det är ett mycket komplext ärende som rör många stora försäkringsbolag och det är stora mängder material som ska gås igenom. Vi har även hållit flera förhör men jag kan med hänvisning till utredningssekretess inte säga något om hur många, säger han till Pensionsnyheterna.

Han kan inte heller svara på när man ska vara klar med utredningen som nu pågått i nästan två år, men på frågan om det är troligare att det blir under 2019 eller 2025 säger han så här:

- Jag vill inte binda mig kring någon utfästelse i tiden men det är mer troligt att vi kan bli klara närmare 2019 än 2025, säger han till Pensionsnyheterna.

Först när utredningen är klar kan Konkurrensverket bestämma om man ska gå vidare och inleda process mot de inblandade företagen, som alltså i det här läget är misstänkta för att ha överträtt konkurrenslagen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561