NYHETSARKIVET
12 apr 2019 12:44
Monyx ägarbolags årsredovisning påminner om en bouppteckning
Danska NewCap Holding, som bestämt sig för att göra sig av med alla tillgångar på den svenska marknaden, skriver i sin årsredovisning att man inte är enig med Pensionsmyndigheten om att Monyx fonder inte längre ska få vara med på det framtida Premiepensionstorget.

NewCap har ju, som vi tidigare berättat, gjort upp om försäljningen av Monyxfonderna i Luxemburg till East Capital. Pensionsmyndighetens beslutet att avregistrera Monyxfonderna innebär, räknat från årsskiftet, att kapitalet i Moyxfonderna i Luxemburg inte längre har 33,5 miljarder svenska kr under förvaltning. Av dessa fanns 18,6 miljarder kr i PPM-systemet. De andelarna ska nu avvecklas och pengarna skickas till Sjunde AP-fonden. Kvar fanns då knappt 15 miljarder kr i fonder utanför PPM.

För New Caps aktieägare så får Pensionsmyndighetens beslut förstås ekonomiska konsekvenser. Till att börja med minskas ersättningen up-front med 20 miljoner kr som man avtalat om med köparna. Till det kommer att det kommer att bli betydligt mindre pengar i slutänden när ägarna under en tioårsperiod ska få årlig ersättning i förhållande till fondernas intjäning, så kallad earn-out.

Den påverkas i sin tur av vilka marknadsförhållanden som kommer att gälla i Sverige och här ser NewCaps ledning påtagliga risker för att konkurrensen och prispressen kan komma att påverka den totala ersättningen framöver. Om foondavgifterna sänks blir det ju mindre ersättningar till NewCap under de kommande tio åren.

Totalt räknar NewCap med att få in 160 miljoner DKK från försäljningen av verksamheterna. Till det kommer en up-front på 70 miljoner kr vid överlåtelsen av rörelserna. Det är dock värt att påminna om att det är en uppskattning som NewCap gjort och man är noga med att påpeka att den kan ändras under resan.

När det gäller förmedlarverksamheterna i Nordic Brokers Association, som hanterar Hjertaverksamheterna, så har Söderberg & Partners fått en option på att förvärva de utestående 82 procent av aktierna som ägts av New Cap koncernen. Något pris för den optionen är inte specificerat i årsredovisningen.

I årsredovisningen, som närmast påminner om en bouppteckning, skriver man vidare att bolagets administrative direktör, Ole Rosholm, kommer att lämna bolaget per den sista juli 2019.

Detta eftersom det inte kommer att finnas någon operativ verksamhet kvar i bolaget att administrera när alla försäljningar är avklarade. Då återstår bara att hoppas på att Monyxfonderna fortsätter att tjäna pengar som kan gå till NewCap Holdings ägare enligt earn-out avtalet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561