NYHETSARKIVET
14 maj 2019 12:56
En tredjedel tror inte de kan välja när de går i pension, enligt AMF
Nästan en av tre tror inte att de kan välja tidpunkt för sin pension, enligt en ny undersökning som AMF låtit göra. Män tror på möjligheten till självbestämmande mer än kvinnor och bland privatanställda är det 40 procent som tror att de inte kommer kunna välja själva jämfört med en av fem privatanställda tjänstemän, enligt undersökningen.

Från nästa år väntas åldersgränserna för när den allmänna pensionen kan och får tas ut stegvis höjas. I samma undersökning säger 65 procent att möjligheten att kunna gå ner i arbetstid är den viktigaste åtgärden för att kunna orka jobba längre. Möjligheten till karriärväxling, bättre rehabiliteringsstöd vid sjukdom eller arbetsskada är andra viktiga åtgärder.

"Arbete, hälsa och pension hänger ihop och hälsan ska inte tas för given. Har man ett arbetsliv bakom sig med obekväma arbetsställningar så är risken stor att skador stoppar möjligheten att fortsätta jobba längre upp i åren. Pensionsfrågan är större än diskussionen om åldersgränser. En hållbar arbetsmiljö, där tillgång till ergonomiska hjälpmedel och företagshälsovård finns, kan vara minst lika viktigt för individen", säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

För att få samma pensionsnivå som den äldre generationen är tanken att man ska arbeta två tredjedelar av medellivslängdsökningen. Men en tredjedel uppger att de kan tänka sig arbeta så länge medan 40 procent säger att det är mindre troligt eller helt otänkbart. Unga är mer positiva generellt men har samtidigt svårare att ta ställning. Bland de som närmar sig 65 år (51-64 år) uppger mer än hälften att de inte kan tänka sig att arbeta längre för att kompensera för medellivslängdsökningen.

"Pensionsåldern behöver höjas när medellivslängden ökar men det är inte alla förunnat att kunna fortsätta jobba heltid några extra år. Har man ett fysiskt krävande jobb går det inte att köra rakt in i kaklet. Tydligt är att möjligheten att trappa ner är en förutsättning för att fler ska orka jobba längre. Av de som är över 50 år tror sju av tio på en sådan idé", säger Dan Adolphson Björck.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561