NYHETSARKIVET
15 maj 2019 13:12
SEB:s Jens Magnusson: Koppla inte reavinstskatten till pensionssparande
SEB:s privatekonom tycker att Forena är inne på rätt spår när man drar en lans för att öka det privata pensionssparandet. Inte minst för att det skulle vara ett sätt att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

- Det finns en tydlig jämställdhetsaspekt i detta. Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen ger mest till män på grund av männens högre löner. Det privata sparandet var den enda del som gav lika till män och kvinnor och det är den delen politikerna nu har tagit bort. Därmed återstår i princip bara möjligheten för företagare och höginkomsttagare genom löneväxling. Båda dessa grupper domineras av män vilket gör dagens situation ännu mer orimlig, säger han. 
 
Han håller med om att vinstskatten på bostadsmarknaden behöver åtgärdas för att förbättra rörligheten i beståndet, vilket Forena tar upp i sitt förslag. Det behöver dock inte kopplas till pensionssparandet, menar han.

- Det är rätt att vinstskatten vid bostadsförsäljning behöver minskas. Det gäller dock över hela linjen och av bostadsmarknadsskäl snarare än av pensionsskäl. Av exempel från andra länder vet vi att intresset för att omvandla klumpsummor till annuitetsprodukter brukar vara ganska svalt och risken är att det här inte kommer att användas så mycket. Det är nog bättre att försöka minska vinstskatten totalt sett, men då finns ju stora statsfinansiella aspekter att ta hänsyn till, säger han.

Det sistnämnda kan väl tolkas som att finansdepartementet ogärna släpper den skattebas som ligger i de upplupna reavinstskatterna i bostadsbeståndet. Och det var ju samma finansdepartement som tog initiativ till att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande 2016.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561