NYHETSARKIVET
15 maj 2019 13:13
Forena: Gör privatsparande gynnsamt för alla
Nu släpps den tredje delen i försäkringsfacket Forenas nya pensionspolitiska program och den behandlar privat pensionssparande.

Facket vill skapa möjligheter att "spara i kapp" för den som till följd av deltid eller år utan tjänstepension ligger efter med pensionsintjänandet. Någon återgång till den gamla avdragsrätten vill man dock inte ha. Istället är ett av förslagen att en modell med matchat sparande införs där staten till viss del matchar individens sparinsats.

"Vi uppmanar regeringen att utreda möjligheten att införa matchat pensionssparande. Det har prövats i en rad andra länder där det varit en uppskattad sparmodell. Troligen eftersom det är enkelt att förstå och har en omedelbar belöningseffekt", säger Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman i en kommentar.

Facket menar att 90 procent av alla som jobbar idag saknar möjligheten till ett skattegynnat sparande och att det privata pensionssparandet blivit en exklusivitet för företagare och höginkomsttagare.

"Det är ohållbart. Alla som av olika anledningar riskerar att få låg pension måste ha rimliga möjligheter att själva "spara i kapp", säger Håkan Svärdman

Som en del av den sista delen i sitt pensionspolitiska program föreslår Forena nu tre reformer för det privata pensionssparande. För förslaget om matchning vill facket att staten bidrar med 30 procent av individens sparbelopp.

Det andra förslaget är möjligheten till en individuell insättning till premie- och tjänstepension, kopplat till skattereduktion. Sista förslaget handlar om att slopa reavinstskatten för pensionärer som sätter av en del av försäljningsvinsten från sin bostad i en livränteförsäkring.

"Många äldre har bott läge i sin villa eller bostadsrätt och kan därmed antas få betala en avsevärd summa i reavinstskatt om de säljer sin bostad. Därför är det inte förvånande att äldre väljer att bo kvar och istället låter dödsboet betala reavinstskatten. Därmed frigörs inte heller något kapital som skulle kunna användas för den egna försörjningen. För att så ska bli fallet måste villkoren för reavinstskatten ändras så att fler uppmuntras att sälja sin bostad för att förstärka sin försörjning. Det skulle exempelvis kunna ske genom en skattebefrielse under förutsättning att en del av försäljningsvinsten används för att köpa en livränteförsäkring som utbetalas under en minimitid på exempelvis fem eller högst tio år beroende på försäkringstagarens ålder", skriver Forena i förslaget.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561