NYHETSARKIVET
11 jun 2019 12:59
Ernstberger får prövningstillstånd i skattemål
Högsta förvaltningsdomstolen ger Allras vd Alexander Ernstberger prövningstillstånd i kammarrätten för det anståndsärende i skattemålet där Skatteverket kräver honom på nära 40 miljoner kronor.

Bakgrunden till målet är att Skatteverket i slutet av 2018 beslutade att upptaxera Ernstberger med 45 miljoner kronor, varav 41 miljoner gäller oredovisad lön och dessutom beslutat om skattetillägg.

Det Skatteverket menar är att Alexander Ernstberger fått oredovisad lön 2012 från Allra (då Svensk Fondservice) för flera affärer med Oak Capital.

Ernstberger ansökte om anstånd med betalning av skatten och fick det med 25 procent av beloppet för beskattningsåret 2012. Han överklagade då förvaltningsrättens anståndsbeslut till kammarrätten men domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Eftersom det är fråga om väldigt stora belopp med förhöjt beviskrav och det inte skett någon domstolsprövning av beskattningsfrågan ännu menar Högsta förvaltningsdomstolen nu att det finns anledning att "betvivla riktigheten" av förvaltningsrättens beslut. Kammarrätten borde därför meddelat prövningstillstånd i målen, framgår det av beslutet från HFD.

Ernstbergers överklagande av förvaltningsrättens beslut ska därför prövas i kammarrätten, meddelar HFD nu.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561