NYHETSARKIVET
12 jun 2019 12:46
Svenskars sparpengar riskerar att gå till barnarbete, enligt Söderberg & Partners
Mer än hälften av svenskarnas sparpengar i aktiefonder är investerade i branscher och bolag där det finns förhöjd risk för barnarbete i något av leverantörsleden. Det säger Söderberg & Partners, som tagit fram en ny rapport i ämnet.

Idag arbetar tio procent av alla barn mellan fem och 17 år, eller 150 miljoner av världens barn. Hälften av dem arbetar i vad som anses vara farligt arbete och majoriteten bor i Afrika eller Asien. Det är jordbrukssektorn som står för den enskilt största andelen barnarbete, enligt Söderberg & Partners.

I rapporten har bolaget tittat på hur svenskars sparpengar är placerade i dessa riskutsatta sektorer och konstaterar att 74 procent av den svenska fondförmögenheten i aktiefonder - 1 700 miljarder kronor - riskerar att användas till finansiering av barnarbete.

"Vi vill göra människor uppmärksamma på att barnarbete är ett väldigt stort problem idag, och att du som sparare inte kan kontrollera att dina pengar inte kommer i kontakt med barnarbete på samma sätt som du kan med exempelvis tobak och vapen. Vi säger inte att det är fel att investera pengar i de branscher som har förhöjd risk för att utnyttja barnarbete, men vi vill att de som gör det känner till riskerna så att de har möjlighet att hitta ansvarsfulla bolag och förvaltare som kan hantera dessa så bra som möjligt", säger Kajsa Brundin, ansvarig för Hållbarhet och Produktanalyser på Söderberg & Partners.

I rapporten har det följts upp hur svenska bolag följer upp sina leverantörskedjor och det är inom sektorer som teknik, telekom, råvaror och industri samt fastigheter som risken anses vara särskilt hög.

För teknikbranschen är risken störst inom råvaruledet och koboltmineralens ursprung och rapporten konstaterar att bara tio procent av teknikbolagen har en väsentlighetspolicy kopplad till barns rättigheter. De flesta har uppförandekoder för anställda och leverantörer där barnarbete förbjuds men få bolag följer upp hur dessa riktlinjer efterlevs, enligt rapporten.

Inom fastigheter är risken för barnarbete störst vid tillverkning av byggmaterial. Bara ett bolag i undersökningen har en väsentlighetsanalys där barnarbete identifierats som relevant risk, meddelar Söderberg & Partners. Inom råvaruområdet är det bara 38 procent av bolagen som följer upp att riktlinjer för barnarbete efterlevs.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561