NYHETSARKIVET
12 jun 2019 12:46
PP Pension: Ser direkta förbättringar på tre punkter i tjänstepensionsdirektivet
Tiden som tjänstepensionskassa börjar närma sig sitt slut för PP Pension och nu är det dags att ombildas till tjänstepensionsföretag. Det säger vd Kjell Norling i en kommentar till det lagförslag som lagts fram i maj och tillägger att han är glad att en del av kritiken har gått fram.

Norling är även ordförande i Tjänstepensionsförbundet och uppger att han ser direkta förbättringar på tre punkter i den proposition som kommit. Det handlar om att kapitalkravet sänktes till 97 procent från 98, att proportionalitet betonas i lagtexten och att den nya lagen är tydligare och har bra hänvisningar till FRL.

"Högre kapitalkrav innebär att vi måste låta en större del av kapitalet ligga orört utan möjlighet att placeras och växa. I förlängningen försämrar det möjligheterna till bra pensioner. Det är dessutom rimligt att inte ha lika höga krav på oss, som arbetar med långsiktiga åtaganden som pensioner långt fram i tiden, än på ett sakbolag som måste vara beredd att ersätta plötsliga skador. Här har regeringen förstått våra olika verksamheter", uppger Norling angående den första punkten.

Att proportionalitet betonas i lagtexten är viktigt för PP Pension som är en liten aktör i jämförelse med tjänstepensionsjättarna Folksam/KPA, Alecta eller AMF. Nu kan myndigheterna ta hänsyn till storleken på de olika tjänstepensionsföretagen, vilket kan märkas ibland annat lägre och mindre frekventa rapporteringskrav.

Nu ska PP Pension börja arbeta ännu intensivare med ombildningen.

"Vi behöver ombilda oss och vara klara med det senast 30 april 2020. Det innebär att vi behöver ha en extra stämma innan dess. Vi ska också noga se över alla våra erbjudanden så att de ryms inom lagen för tjänstepensionsföretag. Vi vill gärna att våra kunder ska kunna komplettera sitt pensionssparande, till exempel med andra försäkringar, men våra erbjudanden kanske måste se annorlunda ut och ligga tydligare skilt från vår egen verksamhet", säger Norling.

Dock kommer få märka av den förändring som ska ske eftersom pensionsförvaltningen och pensionsavtalen förblir likadana.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561