NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:26
SEB Life & Pensions höjer premieintäkterna
Av SEB:s senaste delårsrapport framgår att premieintäkterna för SEB Life & Pensions, både i Sverige och internationellt, har ökat jämfört med efter andra kvartalet 2018.

För SEB Life & Pensions i Sverige uppgick premierna till 3 637 miljoner kronor efter det andra kvartalet. Året innan uppgick premierna till 3 477 miljoner för samma period, enligt siffror från SEB.

Halvårsperioden för SEB Liv slutade med att rörelseresultatet gick ner med 24 procent i jämförelse med året innan. För 2018 uppgick det till 1 104 miljoner kronor medan årets rörelseresultat hamnade på 844 miljoner kronor. Minskningen av både intäkter och kostnader förklaras dock med avyttringen av SEB Pension Danmark förra året.

Kapitalavkastningen inom traditionell försäkring uppgick till 7,4 procent och för övrig försäkring till 6,6 procent, enligt rapporten.

Fondförsäkringstillgångarna ökade med 30 miljarder kronor från årsskiftet till 300 miljarder kronor vid periodens utgång. Ökningen berodde på att de finansiella marknaderna utvecklades positivt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561