NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:27
Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverkets styrelse har utsett Gunnar Holmgren till ny generaldirektör i Arbetsgivarverket. Gunnar Holmgren har arbetat över 30 år i central statsförvaltning och har bland annat varit landshövding i Västernorrlands län, chef för Ståthållarämbetet och generaldirektör vid FMV.

Det meddelade Arbetsgivarverket den 22 juli.

Gunnar Holmgren är född 1957 i Vännäs, Västerbotten och är utbildad ingenjör. Han är ekonomie doktor vid Åbo Akademi och reservofficer i flygvapnet. Gunnar Holmgren har en lång erfarenhet av den statliga arbetsgivarpolitiken och har bland annat svarat för den samlade utvärderingen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen (SOU 2002:32). Han har också varit ordförande för GD-föreningen.

Gunnar Holmgren är bland annat styrelseledamot i Kåpan Pensioner som förvaltar den statliga tjänstepensionen och ordförande för regeringens expertråd för klimatanpassning.

Gunnar Holmgren efterträder Eva Liedström Adler som går i pension. Han tillträder som generaldirektör för Arbetsgivarverket den 21 augusti.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561