NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:28
Skandia ökade premierna med 22 procent
Under det första halvåret ökade Skandias inbetalda premier till 22,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2018 och beror främst på försäljningen av traditionell förvaltning, enligt den nya delårsredovisningen.

Tillgångarna under förvaltning uppgick till 664 miljarder kronor, en ökning med 59 miljarder från årsskiftet.

Inom fond- och depåförsäkring ökade tillgångarna under förvaltning till 163 miljarder kronor från 147 miljarder vid årsskiftet.

Totalavkastningen uppgick till 6,6 procent, jämfört med förra årets 3,8 procent.

"Utmärkande för perioden var att alla tillgångsslag steg i värde. Publika aktier utvecklades bäst med en avkastning om 20 procent. Totalt bidrog de publika aktieinnehaven till mer än hälften av portföljens avkastning där delar av resultatet beror på försvagningen av den svenska kronan. Även innehaven i onoterade bolag utvecklades väl och steg med knappt 10 procent under perioden", säger vd Frans Lindelöw i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561