NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:28
Folksam ökade premievolymen med 400 miljoner
Folksamgruppen ökaden den totala premievolymen under det första halvåret med 400 miljoner kronor. Nu uppgår den till 35 miljarder kronor.

Ökningen förklaras främst med tillväxt inom kollektivavtalade tjänstepensioner i KPA och Folksam LO Pension, enligt den senaste delårsrapporten.

Premieintäkterna för Folksam Liv-gruppen uppgick för perioden till 28 077 miljoner jämfört med 27 488 för samma period förra året. Det förvaltade kapitalet uppgick till 396 240 miljoner vid periodens slut och fondförsäkringstillgångarna till 163 580 miljoner kronor, jämfört med förra årets 150 229 miljoner.

För moderbolaget Folksam Liv blev premieintäkterna 6 173 miljoner kronor. Inkomsten efter motsvarande period förra året var 5 493 miljoner kronor. Årets premieinkomster beror på en högre försäljning inom både förmedlad och egen kanal inom främst sparprodukterna, meddelar Folksam i rapporten.

Trots ökade premievolymer skriver koncernchefen Jens Henriksson i vd-ordet att en av de främsta utmaningarna för framtiden är att fortsätta växa och "öka trycket i försäljningen".

"För att lyckas behöver vi möta behov som delas av många kunder, genom partnerskap och attraktiva erbjudanden. En annan utmaning är att fortsätta göra satsningar inom digitalisering och regelefterlevnad – inklusive arbetet mot penningtvätt – samtidigt som vi håller i kostnadsminskningen," skriver Henriksson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561