NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:29
Positiv aktiemarknad gav Alecta starkt halvårsresultat
Både Alectas premiebestämda portfölj Alecta Optimal Pension och den förmånsbestämda portföljen hade en god avkastning under det första halvåret. För Optimal Pension uppgick avkastningen till 11,8 procent i år medan den förmånsbestämda portföljen levererade 8,5 procent.

Tillsammans med ett positivt premieinflöde har avkastningen bidragit till att Alecta för första gången förvaltar över 900 miljarder kronor, enligt de senaste siffrorna.

Under 2018 fick Alecta som bekant förnyat förtroende som förvalsbolag inom ITP och nästa upphandling sker 2023. Med anledning av det har Alecta sjösatt den långsiktiga utvecklingsplanen Alecta 2023 under våren, med syftet att göra bolaget än mer konkurrenskraftigt vid nästa upphandling.

"Under första halvåret har vi, för att nämna ett par saker, lanserat metoder för att mäta och öka graden av automatisering i olika flöden och vi har även satt i arbete en robot för pensionsberäkningar. Vid sidan om det interna arbetet har vi aktivt deltagit i det offentliga samtalet med direkt koppling till vårt uppdrag. Till pensionsdebatten har vi bidragit med en kartläggning av pensionärernas ekonomi och en attitydundersökning kring hur unga ser på pensionen. Allt i syfte att spräcka pensionsmyter och ge mer faktabaserat underlag till samtalet," säger Alectas vd Magnus Billing i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561