NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:30
…medan AP4 nådde tvåsiffrigt
Fjärde AP-fondens avkastning efter kostnader för årets första sex månader blev 13 procent, enligt den senaste delårsrapporten. Det motsvarar ett resultat på 45,2 miljarder kronor. Vid samma period för ett år sedan var resultatet 3,8 procent efter kostnader.

Fondkapitalet efter halvårsperioden uppgick till 391,4 miljarder kronor.

"Avkastningen första halvåret 2019 var den högsta avkastning som AP4 har haft ett enskilt första halvår sedan starten av det nya pensionssystemet år 2001. Detta är förstås mycket glädjande, men det illustrerar kanske framförallt den volatila marknadsmiljö vi nu befinner oss i," säger vd Niklas Andersson i vd-ordet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561